จำนวนผู้ชม

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การรำ


ความหมายของการรำ

รำ หมายถึง การแสดงการเคลื่อนไหวคนเดียวหรือหลายคน ( ฉบับราชบัณฑิตยสถาน )
รำ คือ ศิลปะของการรำเดี่ยว รำคู่ จะประกอบเพลงรำอาวุธ รำทำบท ( อาภรณ์ มนตรีศาสตร์และจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ ) 2517 ;74
รำ คือ การแสดงท่าทางลีลาของผู้รำ โดยใชืมือและแขนเป็นหลัก ( วิมลศรี อุปรมัย )

ดังนั้น รำ คือ การแสดงที่ใช้เพียงคนเดียว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รำเดี่ยว ถ้าใช้ผู้แสดง 2 คน เรียกว่า รำคู่ ใช้ลีลาท่ารำประกอบจังหวะดนตรีและเพลงร้อง
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น